HIRA FANEVA fankalazana ny 150 taonan’ny FLM sy ny 500 taonan’ny Reformasiona

05
Oct

Ny 23-31 Oktobra 2017 ho avy izao isika no hankalaza ny Ivon’ny faha-150 taoan’ny Fiangonana Loterana Malagasy sy ny faha-500 taonan’ny Reformasiona nataon’i Dr Martin Luther.

Koa indro averina ny Hira Faneva ho @ izany (A/C : Pastora RAMANANTSOA Haja Wilson):

Ny Tonony:

 1. Androm-pahasoavana feno hafaliana,
  Fa ny Famonjena azo tsy vidina;
  Ilay Ray Tsitoha no isaorana eram-po,
  Fa nampiposaka MAZAVA soa tokoa.

Isan’andininy: [hiraina in-droa amin’ny famaranana]
Ny fahasoavan’Andriamanitra tsy ho lany
Nomeny hanafaka ny mino izany;
Ka ny marina amin’ny finoana ihany
No ho velona hatrany an-danitra any.

 1. Ilay Jesosy niaritra ny fahoriana
  Voahombo tamin’ny hazo fijaliana;
  Lehibe tokoa ny fitiavany;
  Ny mino Azy dia nataony ho havany.
 2. Ny Fiangonanay velomin’ny Fanahy,
  Dia maharitra na dia alaim-panahy;
  Tsy mitsahatra mitory Famonjena;
  Mijoro ho mpaminany ho an’ny firenena.

Toa izao raha hiraina (Mpihira: GMF):

 

Ny Feon-kira sy Tonony miaraka: