[distance type=”5″]

Fa isika tsy mba naman’izay mihemotra (Heb 10:39)


Koa aza menatra ny ho vavolombelon’ny Tompontsika (II Tim 1:8a)