« Izy (Ny Fanahy Masina) no hampahafantatra anareo ny zavatra rehetra …. » Jao14.26b