Fampianarana


758
IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER

IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER

Speaker: | octobre 24, 2017

HERINANDRO FANKALAZANA NY IVON’NY FAHA-500 TAONAN’NY REFORMASIONA NATAON’I MARTIN LUTHER (FAMPIANARANA 1) : Lohahevitra : « IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER », Pastora Solohery Ratsimbazafy, FLM Ambatovinaky – SPAnta **** Famintinana : « JESOSY NO TENA MODELY TSARA INDRINDRA...