Fampianarana


2325
Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 5@6)

Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 5@6)

Speaker: | mars 20, 2017

Ny hazofijaliana eo amin’ny fiainana kristiana: Raha lazaina amin’ny ankapobeny dia tsy hafa fa tondro-zotra ho an’ny fianantsika kristiana ny hazofijalian’i Jesosy. Io, miaraka amin’ny fahazavan’ny Tenin’Andriamanittra izay fiasam-pahasoavan’ny Fanahy Masina, no mitarika antsika amin’ny...


875
Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 4@6)

Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 4@6)

Speaker: | mars 17, 2017

Ny hazofijalian’i Jesosy Azo lazaina ho mahazendana ihany izany tantaran’ny tanambokovoko/hazofijaliana teo amin’ny fiainan’ny olombelona hatramin’ny fahagola izany. Fa ny tena mahagaga dia ny naneken’Andriamanitra azy io ho fomba sy fitaovana nahatanterahan’i Jesosy Zanany malalany...


669
Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 3@6)

Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 3@6)

Speaker: | mars 16, 2017

3. Ny tanambokovoko (hazofijaliana) teo amin’ny finoan’ny firenena jentilisa sasany fahagola Tsy tamin’ny famonoana olo-meloka ihany no nampiasan’ny jentilisa fahagola ny tanambokovoko (“la Croix”) fa teo amin’ny lafiny ara-pivavahana ihany koa satria nanana hevi-dehibe teo...