Toriteny


692
Toriteny Herinandro Masina Krismasy 2018

Toriteny Herinandro Masina Krismasy 2018

| décembre 20, 2018

« Indro hanan’anaka ny virjina ka hiteraka zazalahy ary ny anarany hataony hoe : Imanoela » Isaia.7:14b Fandraisam-peon’ireo Toriteny nandritra ny Herinandro Masina ho fiomanana @ KRISMASY 2018. (Nota. Hofenoina miandalana isanandro)