Sermons by Pastora RAZAFINDRAKOTO A. Georges, Dr


2113
Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 5@6)

Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 5@6)

Speaker: | mars 20, 2017

Ny hazofijaliana eo amin’ny fiainana kristiana: Raha lazaina amin’ny ankapobeny dia tsy hafa fa tondro-zotra ho an’ny fianantsika kristiana ny hazofijalian’i Jesosy. Io, miaraka amin’ny fahazavan’ny Tenin’Andriamanittra izay fiasam-pahasoavan’ny Fanahy Masina, no mitarika antsika amin’ny...


768
Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 4@6)

Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 4@6)

Speaker: | mars 17, 2017

Ny hazofijalian’i Jesosy Azo lazaina ho mahazendana ihany izany tantaran’ny tanambokovoko/hazofijaliana teo amin’ny fiainan’ny olombelona hatramin’ny fahagola izany. Fa ny tena mahagaga dia ny naneken’Andriamanitra azy io ho fomba sy fitaovana nahatanterahan’i Jesosy Zanany malalany...


591
Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 3@6)

Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 3@6)

Speaker: | mars 16, 2017

3. Ny tanambokovoko (hazofijaliana) teo amin’ny finoan’ny firenena jentilisa sasany fahagola Tsy tamin’ny famonoana olo-meloka ihany no nampiasan’ny jentilisa fahagola ny tanambokovoko (“la Croix”) fa teo amin’ny lafiny ara-pivavahana ihany koa satria nanana hevi-dehibe teo...


1058
Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 1@6)

Ny HAZOFIJALIANA (Fizarana 1@6)

Speaker: | mars 10, 2017

Fitarihanteny Araka ny efa fantatsika dia ny teny Frantsay “croix” no nadika amin’ny teny Malagasy hoe “hazofijaliana” na koa “tanambokovoko”. Avy tamin’ny teny Latina “crux”, izay midika hoe “andry/tsatokazo” (Poteau/gibet), no nahazoana an’io “croix” io. Amin’ny...