IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER

IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER

HERINANDRO FANKALAZANA NY IVON’NY FAHA-500 TAONAN’NY REFORMASIONA NATAON’I MARTIN LUTHER (FAMPIANARANA 1) :

Lohahevitra : « IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER », Pastora Solohery Ratsimbazafy, FLM Ambatovinaky – SPAnta

****

Famintinana : « JESOSY NO TENA MODELY TSARA INDRINDRA ho antsika, kanefa azontsika atao koa ny maka tahaka ireo olon’Andriamanitra izay niaina tokoa t@ Finoana (Jereo ny tenin’i Paoly ao @  1Kor4.16) toa an’i Dr Martin Luther izay nanana toetra :

  • MATOKY AN’ANDRIAMANITRA satria nilona tanteraka t@ Tenin’Andriamanitra
  • FENO FANETREN-TENA, izay azony avy t@ fandinihana ny Tenin’Andriamanitra
  • TIA MIASA ka ny fanomezam-pahasoavana rehetra nomen’Andriamanitra azy dia nampiasainy hanompoana an’Andriamanitra »

Mihainoa finaritra, tompoko !

*** Any @ Pejy Facebook « FLM Ambatovinaky » ny « video » na tsindrio ny « watch »

 

Share

Mpitondra Fileovana Ambatovinaky

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *