Ampy iatrehana ny fanantontoloana ve ny maha-loterana (Famelabelaran-kevitra)