Famp SM: « Ny fiatrehan’ny Kristiana ny fahoriana sy ny fakam-panahy eto @ izao tontolo izao »