Ny Fiainana Kristiana ao @ fanjakam-pahasoavana sy ny fanjakan’ny sabatra (Famelabelaran-kevitra)