Jakoba 5.16 (Teny Fohy ho an’ny Ankohonana Kristiana)