Eksodosy 20.12 (Teny Fohy ho an’ny Ankohonana Kristiana)