Salamo 106 (Fiomanan’ny Mpandray ny Fanasan’ny Tompo)