IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER

HERINANDRO FANKALAZANA NY IVON’NY FAHA-500 TAONAN’NY REFORMASIONA NATAON’I MARTIN LUTHER (FAMPIANARANA 1) :

Lohahevitra : « IREO TOETRA FAKAN-TAHAKA TEO @ MARTIN LUTHER », Pastora Solohery Ratsimbazafy, FLM Ambatovinaky – SPAnta

****

Famintinana : « JESOSY NO TENA MODELY TSARA INDRINDRA ho antsika, kanefa azontsika atao koa ny maka tahaka ireo olon’Andriamanitra izay niaina tokoa t@ Finoana (Jereo ny tenin’i Paoly ao @  1Kor4.16) toa an’i Dr Martin Luther izay nanana toetra :

Mihainoa finaritra, tompoko !

*** Any @ Pejy Facebook “FLM Ambatovinaky” ny “video” na tsindrio ny “watch”

 

Leave a Comment