Ankohonana Sambatra ao @ KRISTY (ASAKRI), 05 Febroary 2017, Jak.2.15-16,