Ankohonana Sambatra ao @ KRISTY (ASAKRI), 12 Feb 2017, Oha.13.1