Ankohonana Sambatra ao @ KRISTY (ASAKRI) – 22 Jan 2017, Mar.1.35 –