Ankohonana Sambatra ao @ KRISTY (ASAKRI), 29 Janoary 2017, Oha.15.1,