Toriteny Alahady Faha-III alohan’ny Paska

Jaona 6 : 1 – 15