FLM AMBATOVINAKY JOBILY 150 TAONA "Fa itafio Jesosy Kristy". Romana 13:14a. TONGASOA FLM AMBATOVINAKY jesosy irery ihany "Fa isika tsy mba naman'izay mihemotra..." Heb. 10 : 39
"Koa Aza menatra ny ho vavolombelon'ny Tompontsika.(II Tim. 1:8a)
TRANGA

HETSIKA

FAMARANANA NY JOBILY FAHA-150 TAONA
FLM AMBATOVINAKY

Alahady 28 Novambra 2021

 • 00

  ANDRO

 • 00

  ORA

 • 00

  MINITRA

 • 00

  SEGONDRA

NY FLM AMBATOVINAKY

Ny FLM AMBATOVINAKY

Ny fiangonana vonjimaika dia teo Ampasandratsarahoby faravohitra.Tranon-dRainilobo (avaratra) sy Randrianaivo rahalahiny (atsimo) no nohofan-dry Dr BORCHGREVINK sy Ingahy L. DAHLE, izay tonga teto 1869-1870.

RAFITRY NY FIANGONANA

Ny FLM AMBATOVINAKY dia fiangonana iray ao anatin’ny Fiangonana Loterana Malagasy, mirafitra amin’ny Synodam-paritany Antananarivo, Fileovana Ambatovinaky, Fitandremana Ambatovinaky…

HIFANDRAY AMINAY

Ny FLM AMBATOVINAKY dia manana Pastora telo vonona handray anao manomboka ny Talata hatramin’ny Alahady. Misokatra ho anao isan’andro ihany koa ny fiangonana, misy mpandraharaha vonona handray anao.

TORITENY FAMPIANARANA

Hafatry ny Raiamandreny

Ry havana, Hoy Jesosy Tompo.
“Eny, hatramin’izany andro izany, Izaho no Izy, ary tsy misy maharombaka amin’ny tanako; miasa Aho, ka iza no mahasakana izany?”
Miverina misokatra indray ry havana ity tranokalam-pifandraisantsika ity.
Misaotra an’Andriamanitra isika noho izany ny amin’ireo mpanompony izay nanao ny ezaka amin’izany. Noho izany dia manasoa antsika ny amin’ny ahafahatsika mampiasa ity fitaovana ity, ho fampitomboana ny asan’Andriamanitra hoan’izao tontolo izao, araka ny teniny izay afindrany amitsika zanany hoe “Miasa aho, ka iza no mahasakana izany?”. Dia mahereza daholo tompoko.
VAOVAO

FARANY

SARY SAMIHAHA